Zorgcombinatie Interzorg
Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
T 088 - 518 0200
E info@interzorg-ferwert.nl.

 

Contactformulier

volg ons via   linkedin_hover facebook_hover

Van harte welkom bij Zorgcombinatie Interzorg!

De zorg is ingrijpend veranderd. De veranderingen en de media-aandacht voor de veranderingen vergroten een gevoel van onzekerheid bij ouderen, ook die in ons werkgebied en ook bij onze klanten. Wij willen, vanuit onze missie, zekerheid bieden aan die ouderen en klanten; de zekerheid dat voor hen zorg en ondersteuning beschikbaar is en blijft als ze dat nodig hebben. We hebben daarvoor ook een rijk geschakeerd aanbod voor handen: van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in ons WoonZorgCentrum Foswert.

Zo hebben we er vertrouwen in dat wij, weliswaar in een andere wettelijke context, onze rol ook in de toekomst kunnen veilig stellen en onze missie kunnen voortzetten!

Wij bieden verschillende diensten aan: Thuiszorg (verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp), Thuisbegeleiding, het WoonZorgCentrum, Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice aan Huis. Ons werkgebied beslaat vooral Noord Fryslân.

Over onze verschillende diensten willen wij u graag, via deze website, informeren. Mocht u na het bekijken hiervan echter nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder! 

 

 

 

1 augustus 2016

Levenskunst van mensen met dementie

Van 30 augustus tot en met 27 september is in Woonzorgcentrum Foswert de expositie ‘Leestekens’ te bezichtigen. In deze expositie komen mensen met dementie zelf in beeld en aan het woord, individueel, in groepsverband of bezig met een activiteit. Het zijn foto’s, verhalen en uitspraken van bewoners van locaties van zorgorganisatie Cordaan uit Amsterdam, maar deze hebben veel raakvlakken met de bewoners van andere verpleeghuizen en –afdelingen zoals Foswert. De expositie is vrij toegankelijk. 

300x250