Zorgcombinatie Interzorg
Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
T 088 - 518 0200
E info@interzorg-ferwert.nl.

 

Contactformulier

volg ons via   linkedin_hover facebook_hover

Van harte welkom bij Zorgcombinatie Interzorg!

De zorg is ingrijpend veranderd. De veranderingen en de media-aandacht voor de veranderingen vergroten een gevoel van onzekerheid bij ouderen, ook die in ons werkgebied en ook bij onze klanten. Wij willen, vanuit onze missie, zekerheid bieden aan die ouderen en klanten; de zekerheid dat voor hen zorg en ondersteuning beschikbaar is en blijft als ze dat nodig hebben. We hebben daarvoor ook een rijk geschakeerd aanbod voor handen: van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in ons WoonZorgCentrum Foswert.

Zo hebben we er vertrouwen in dat wij, weliswaar in een andere wettelijke context, onze rol ook in de toekomst kunnen veilig stellen en onze missie kunnen voortzetten!

Wij bieden verschillende diensten aan: Thuiszorg (verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp), Thuisbegeleiding, het WoonZorgCentrum, Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice aan Huis. Ons werkgebied beslaat vooral Noord Fryslân.

Over onze verschillende diensten willen wij u graag, via deze website, informeren. Mocht u na het bekijken hiervan echter nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder! 

 

 

 

november 2016

Trots op continueren HKZ-certificaat

 

Op 25 oktober jl. is ZCI getoetst op haar kwaliteitszorg in het kader van de HKZ VV&T 2010. Er zijn gesprekken gevoerd met de directie en medewerkers van verschillende afdelingen en vertegenwoordigers van de cliëntenraden over het toepassen van de kwaliteitsnormen (HKZ), de wet- en regelgeving en de veiligheidsnormen.

Om het certificaat te kunnen behouden moet ZCI onder andere aantonen dat ze continu de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening wil verbeteren, de cliënt centraal stelt en de zaken zowel intern als extern op orde heeft. Hierdoor krijgen medewerkers meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ze ook hun eigen aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Het samen werken aan het kwaliteitssysteem, met als kroon op het werk het certificaat, maakt dat de medewerkers van ZCI nóg bewuster omgaan met de eisen aan de zorg.  

300x250